Holzbau Moling

„Holzbau Moling“ é na picia dita che sá da fá bun so laur. La dita da zumpradú é gnöda metüda sö tl tl ann 2009 da Hubert Moling da La Val, do ch’al á fat tröc agn d’esperiënza te chësc setur. Nosta dita Holzbau Moling é Osc partner de crëta por la realisaziun de de vigni sort de laurs da zumpradú, belanfat sc’ara se trata de ressané n frabicat o de na costruziun nöia. Nosta dita pita tröpes sorts de laurs da zumpradú. Danter l’ater fejera: ciases de lëgn, falzades de lëgn, de vigni sort de sorasc, tramadöres de tëc, tëc nüs o ressané tëc, mebli d’urt y tröp d’ater lapró. Por nos él dër important da fá n laur d’artejan a regola d’ert y curé tl detail, da ti garantí a nüsc cliënc na bona consulënza y soluziuns artejanales de na bona cualité. I pitun les mius soluziuns individuales, studiades fora por garantí na bona cualité cun n prisc che stá impé. Vigni laur ch’i tolun sö, fajunse cun profescionalité y impëgn! www.holzbau-moling.it

Holzbau Moling
Misciun Str. Alcialc, 9
CAP 39030
Citè La Val
Telefon
Fonin +39 338 761 91 42
E-Mail info@holzbau-moling.it
P.I. 02615030216
C.F. MLNHRT79B11B220P
www.holzbau-moling.it