Moling

Ti agn passà à la firma Moling metü n azënt frësch tla realisaziun de ambiënć particolars y à cherié na manira daldöt nöia de vire le tëmp y la lerch. Da adorè materiai naturai sciöche l’arjila, la ćialc, le zement y le lëgn vàn sura i confins tradizionai dl abité fora. Chësc corespogn ala filosofia de Moling, te chëra ch’al vëgn metü tl zënter n stil sensibl y fin y che devënta spo interpretaziun de ambiënć interns y esterns eleganć. L’originalité de Moling cun süa natöra marcanta y rica de sentimënt é da odëi te de vigni sort de locai daverć o te ambiënć stlüć, daìte y defora, te bagns o dusces. Ara scinca momënć lisiers plëgns de bëgnester y confort por sè instësc y por i atri. Chësc luxus vi y autentich ciafa ispiraziun te so ester scëmpl. Creativité y naturalëza arjunj düć i locai y i fej deventè na cossa sora cun l’armonia dla natöra. Le design minimalistich cun n stil tradizional y che tira l’edl plej dër por l’armonia danter formes, corusc y materiai. I locai particolars à n’identité sterscia y ti dà espresciun
ala medema idea de basa, zënza se uniformè y
tomè tl banal.
Moling
Misciun Str. Gran Ega, 2
CAP 39030
Citè San Martin de Tor
Telefon +39 0474 523 166
Fonin +39 335 593 41 06
E-Mail info@moling.it
P.I. 02337680215
C.F. MLNMNL78T09B220F
www.moling.it